ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ: ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ FRONTLINE

Από τον Αύγουστο του 2015, περισσότεροι από τους ανθρώπους του 25,000 προσφέρθηκαν εθελοντικά Help Refugees. Αυτοί είναι οι απλοί άνθρωποι που κάνουν εξαιρετικά πράγματα: σώζοντας ζωές. τροφοδοσία χιλιάδων? την κατασκευή καταφυγίων, την παροχή νερού και ντους και τη διδασκαλία των παιδιών χωρίς την ύπαρξη κρατικών διατάξεων. Εδώ, μπορείτε να ακούσετε τις ιστορίες τους, με τα λόγια τους.